ÜLE-EESTILINE METSAMEELEAVALDUS 16.08

Kallid metsasõbrad! Kutsume teid üle Eesti toimuvale Metsameeleavaldusele.

 

Aastate jooksul on teadlased, riigikontroll, kodanikuühendused ja huvigrupid osutanud sellele, et Eesti metsi majandatakse viisil, mis ohustab looduse mitmekesisust, riivab inimeste õiglustunnet ja vähendab meie tulevast heaolu. 

 

Koguneme 16. augustil kell 14.00 üle kogu Eesti, et tähistada tagantjärgi rahvusvahelist metsade päeva (21.03.), panna alus elujõulise looduskeskkonna eest seisvate inimeste ja organisatsioonide võrgustikule ning näidata Riigikogu ja valitsuse liikmetele, et Eesti inimeste jaoks on mets oluline ökoloogiline ja kultuuriline kooslus, mida tuleb hoida ja kaitsta ning heaperemehelikult majandada.


Meeleavaldusega avame allkirjade kogumise Metsapetitsioonile:

 http://petitsioon.savetheforest.ee/


Meeleavaldus saab teoks tänu aktiivsetele kodanikele, teadlastele, kultuuriinimestele ja mitmekümne keskkonnaorganisatsiooni koostööle. Reede ennelõunaks on metsameeleavalduse raames registreeritud 27 sündmust. Linnades toimuvad meeleavaldused, looduskaunites kohtades aga vestlusringid, kontserdid ning matkad kogenud loodusteadlaste ja püsimetsanduse ekspertide juhtimisel. Meeleavaldusega loodetakse luua alus looduskeskkonna eest seisvate inimeste ja organisatsioonide võrgustiku tekkele, mis tagab edaspidise tõhusama koostöö keskkonnaküsimustes.

 

 

Igas maakonnas on vähemalt üks koht, kuhu metsasõbrad on oodatud oma metsameelt avaldama. Kohal on teadlased ja meeleolu loovad muusikud. Anname poliitikutele ja otsustajatele märku, et nõnda me enam edasi ei saa, ei taha ega tohi!

 

Kobarmeeleavalduse vorm tagab, et ühte meeleavalduse punkti ei kogune lubatust suurem arv inimesi, aga kõigi punktide peale kokku võib osalejate arv olla suur. Samuti võimaldab üle-eestiline kobarmeeleavaldus tuua korraga fookusesse kodanikualgatuslike gruppide suure töö kodumetsade kaitsel ning muud kitsaskohad loodusmetsade ning looduslike pühapaikade hoidmisel. Tegeleme nii probleemkohtade kui ka elurikaste ja kohalike kogukondade jaoks oluliste paikade kaardistamisega, nii et kokku tuleks mitmekesine, terviklik ja tegelikkusele vastav pilt Eesti metsade hetkeseisust.

 

Võimalusel palume toetada Metsameeleavalduse läbiviimist ja meie MTÜ edasist tegevust (püsi)annetusega: Päästame Eesti Metsad MTÜ, EE197700771004651360.

PS. Jälgime murega kasvavat koroonaviiruse puhangut Tartu linna piirkonnas. Haiguskolde laienedes võtame tarvitusele vajalikud meetmed.

 

 

 

Liina Steinberg, koordinaator: steinbergliina@gmail.com